Ο Αγοραστής θα επιθεωρήσει τα προϊόντα με την παραλαβή και θα ενημερώσει τον Προμηθευτή γραπτώς στη διεύθυνση e-mail info@palecigs.com εντός 7 εργάσιμων ημερών για το ενδεχόμενο επιστροφής του προϊόντος. Εάν ο αγοραστής αποτύχει να ανταποκριθεί σε αυτό θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί τα προϊόντα.

Όταν γίνεται ισχυρισμός για ελάττωμα ή φθορά των προϊόντων, αυτά θα πρέπει να επιστραφούν από τον αγοραστή στον προμηθευτή. Ο αγοραστής δικαιούται πλήρη επιστροφή χρημάτων, εξαιρουμένων των εξόδων αποστολής, εφόσον αποδειχτεί η ελαττωματική κατάσταση του προϊόντος.

Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν από τον αγοραστή με δικά του έξοδα και να έχουν αποσταλεί με καταγεγραμμένη αποστολή και επαρκή ασφάλιση. Ο αγοραστής έχει καταστατική υποχρέωση για την εύλογη μέριμνα των προϊόντων. Ο αγοραστής θα λάβει επιστροφή του αντιτίμου για τα προϊόντα, εκτός χρέωσης αποστολής εάν υπάρχει. Εάν ο αγοραστής δεν επιστρέψει τα προϊόντα μετά την ακύρωση της αγοράς, η επιστροφή χρημάτων δε θα είναι διαθέσιμη.

Τα προϊόντα που προορίζονται για επιστροφή πρέπει να επιδεικνύουν το αριθμό παραστατικού ή τον κωδικό παραγγελίας στη συσκευασία. Σε περίπτωση που η φθορά των προϊόντων οφείλεται σε υπαιτιότητα του αγοραστή, το κόστος τους επιβαρύνει τον αγοραστή.

Επιστροφή χρημάτων δε δίνεται σε περίπτωση που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί.

Για τη καλύτερη οργάνωση της επιστροφής των προβληματικών προϊόντων, στείλτε μας e-mail στη διεύθυνση info@palecigs.com ή επικοινωνείστε με το τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών.