Πληροφορίες ασφαλείας

Διατηρείτε τους πόλους της μπαταρίας, τον ατμοποιητή και τα φυαλίδια καθαρά. Χρησιμοποιήστε στεγνό ύφασμα ή μπατονέτες για τον καθαρισμό τους.

Η εγγύηση των προϊόντων δεν καλύπτει φθορά τους από κακή χρήση ή τη χρήση μη-γνήσιων ανταλλακτικών.

Τα εξαρτήματα του κιτ πρέπει να φυλάσσονται μακριά από αντικείμενα όπως κλειδιά για την αποφυγή φθοράς τους, και σε στεγνά και δροσερά μέρη.

Εάν παρατηρήσετε κάποιο πρόβλημα με το προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με τον αντιπρόσωπό μας. Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το εξάρτημα μόνοι σας. Οι επισκευές πρέπει να διενεργούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής. Ζημιές που προκαλούνται από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στο προϊόν δεν καλύπτονται από τους όρους της εγγύησης.

Από μία online έρευνα που διεξήχθη το Νοέμβριο του 2009 με τη συμμετοχή 303 καπνιστών προέκυψε ότι η αντικατάσταση του συμβατικού τσιγάρου είχε ως συνέπεια την αισθητή βελτίωση προβλημάτων υγείας (λιγότερο βήχα, περισσότερη δυνατότητα άσκησης και βελτιωμένη αίσθηση της γεύσης και της όσφρησης).

Σύμφωνα με την Cancer Research UK, «Για ένα καπνιστή, οι κίνδυνοι από τη συνέχιση του καπνίσματος είναι σημαντικά περισσότεροι από το ρίσκο της χρήσης μίας θεραπείας υποκατάστασης νικοτίνης». Μία αναφορά από μία συμβουλευτική ομάδα της βρετανικής κυβέρνησης κλίνει υπέρ της υιοθέτησης «τσιγάρων νικοτίνης χωρίς καπνό» σε σχέση με την παραδοσιακή προσέγγιση της άμεσης διακοπής, θεωρώντας ότι έτσι μπορούν να σωθούν περισσότερες ζωές.

Αν και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα προορίζονται να παρέχουν στον χρήστη τους νικοτίνη με όμοια μέθοδο με μίας συσκευής εισπνοής νικοτίνης, κανένα δεν έχει εγκριθεί έως σήμερα ως προϊόν φαρμακευτικής θεραπείας απεξάρτησης από τη νικοτίνη και δεν έχει την απαραίτητη κλινική έρευνα για τη σχετική έγκριση. Επίσης διατυπώνονται αμφιβολίες για το έαν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα πράγματι παρέχουν σημαντική ποσότητα νικοτίνης τελικά.

Έρευνα που διεξήχθη στο University of East London για τις επιδράσεις της χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της στέρησης νικοτίνης σε καπνιστές συμβατικού τσιγάρου, έδειξε ότι δεν υπήρξε σημαντική διαφορά ανάμεσα σε άτομα που εισέπνευσαν ατμούς υγρών που περιείχαν ή όχι νικοτίνη. Η αναφορά κατέληξε στο συμπέρασμα πώς αν και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορούν να είναι αποτελεσματικά στη μείωση των συμπτωμάτων στέρησης νικοτίνης, η περιεκτικότητα σε νικοτίνη δεν εμφανίζεται να είναι κεντρικής σημασίας, και ότι άλλες συνήθειες που σχετίζονται με το κάπνισμα, όπως γεύση και ο ατμός που ομοιάζει με τον καπνό, μπορεί να συνεισφέρουν βραχυπρόθεσμα στη μείωση της δυσφορίας που προκαλείται από την αποχή από το κάπνισμα.

Αν και οι κατασκευαστές προωθούν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ως μέθοδο για τον περιορισμό της εξάρτησης από τη νικοτίνη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει δηλώσει ότι δε γνωρίζει ενδείξεις που να επιβεβαιώνουν αυτόν τον ισχυρισμό.

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν προορίζονται για χρήση από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα περιέχουν νικοτίνη, η οποία είναι ιδιαίτερα εθιστική ουσία. Εάν δεν είστε σίγουρος για τις επιδράσεις της νικοτίνης, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Να μη χρησιμοποιούνται εάν έχετε αλεργία σε οποιοδήποτε από τα συστατικά τους. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη σελίδα Πληροφορίες Ασφαλείας.

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν προορίζονται για θεραπεία απεξάρτησης από τη νικοτίνη.